dissabte, 24 de febrer de 2007

SSH fs a FreeBSD 6.2

El paquet fusefs-sshfs permet muntar en un directori local l'accés a un directori en una màquina remota emprant el protocol SSH. Aquest paquet està format per una capa que és adjacent al kernel del sistema (mòdul fuse.ko) i una altra capa que fa de mitjançera entre el mòdul i la utilitat de muntatge.

Per a instal·lar aquest paquet tenim dues opcions (la primera requereix el codi font de la utilitat mount) que han de ser executades com a Charlie root:
  • cd /usr/ports/systutils/fusefs-sshfs ; make install clean, o bé,
  • pkg_install -r fusefs-sshfs
Per a inicialitzar el mòdul cada cop que s'iniciï la màquina cal establir fusefs_enable="YES" al /etc/rc.conf (comproveu que fuse.ko és a /boot/kernel). Per a estalviar-vos el reboot de la màquina feu kldload /boot/kernel/fuse.ko.

Un cop tenim el mòdul a memòria ja podem muntar directoris en màquines remotes. Per exemple aquesta comanda enllaçarà al nostre DIRECTORI_LOCAL el DIRECTORI_REMOT de la màquina "host" quan hi accedeix l'usuari "user":

mount_fusefs auto DIRECTORI_LOCAL sshfs user@host:DIRECTORI_REMOT

Si volem que els usuaris puguin emprar aquest procediment cal que la variable de sistema vfs.usermount valgui 1 (és a dir, executar sysctl vfs.usermount=1) i afegir-los al group operator.